Dokumenty


 • Icon 05

  Žiadosť o odhlásenie z krúžku

  Odhlásenie z krúžku prebehne po riadnom doručení vypísanej a podpísanej žiadosti v papierovej forme, ktorú odovzdáte osobne v kancelárii Ebony.


  Icon 05

  Žiadosť o dočasné prerušenie krúžku

  V prípade dlhodobej choroby, alebo odcestovania do zahraničia (30 dní a viac) vypíšte a podpíšte žiadosť a doručte ju v papierovej forme do kancelárie Ebony - poštou, prostredníctvom lektorky/lektora alebo osobne.


  Icon 05

  Žiadosť o presunutie poplatku

  Ak ste uhradili poplatok vopred a krúžok nebol z dôvodu dlhodobej choroby alebo odcestovania (30 dní a viac) navštevovaný, vypíšte, podpíšte a doručte žiadosť v papierovej forme do kancelárie Ebony - poštou, prostredníctvom lektorky/lektora alebo osobne.


  Icon 05

  Žiadosť o vrátenie poplatku

  V prípade trvalého odsťahovania sa do zahraničia je možné uhradený poplatok vrátiť. Žiadosť vypíšte, podpíšte a v papierovej forme doručte do kancelárie Ebony - poštou, prostredníctvom lektorky/lektora alebo osobne.


 • Icon 05

  Prihláška na štúdium do súkromnej ZUŠ

  Prihláška slúži len na posúdenie prijatia do SZUŠ. Po posúdení je nevyhnutné ešte vyplniť Zmluvu o zabezpečení vzdelávania v SZUŠ.


  Icon 06

  Prihláška na štúdium do súkromného CVČ

  Prihláška slúži len na posúdenie prijatia do SCVČ. Po posúdení je nevyhnutné ešte vyplniť Zmluvu o zabezpečení záujmových krúžkov v zariadení SCVČ.


  Icon 07

  Prihláška pre materské školy

  Prihláška slúži len na posúdenie prijatia do SCVČ. Po posúdení je nevyhnutné ešte vyplniť Zmluvu o zabezpečení záujmových krúžkov v zariadení SCVČ.


  Icon 08

  Základné podmienky a informácie

  Základné podmienky a informácie o štúdiu v súkromnom centre voľného času a súkromnej základnej umeleckej škole.


Všeobecné informácie vám v kancelárii poskytneme každý pracovný deň v čase od 14:00 do 19:00.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers