Literárno-dramatický odbor

  • Literárno-dramatický odbor

    Literárno-dramatický odbor (LDO) je príprava na muzikálové herectvo. Pomocou rôznych hier a cvičení sa naučíš všetko, čo je potrebné na získanie dobrého základu pre rozvíjanie hereckého potenciálu. Na hodinách LDO sa pod vedením lektorky hrajú špeciálne hry na sústredenie, rozvíjanie fantázie, pohybové, logické hry, krátke herecké etudy – bez slov aj so slovami, improvizačné cvičenia a rozprávky, rytmické cvičenia. Je to skvelá zábava, no na druhej strane aj pomerne náročné na talent a bujnú fantáziu. Hviezdou sa nestaneš z hodiny na hodinu, no navedieme ťa na správnu cestu.

    Hodina prebieha raz do týždňa v trvaní 90 minút.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers