Pre najmenších

 • Eboníček

  Najpopulárnejší program hudobno-pohybovej a tanečnej prípravy pre najmenšie deti, u ktorých rodič spozoroval kladný vzťah k umeniu. Je určený pre deti od 2,5 do 5 rokov a pod vedením Mimky Smolkovej a Zuzky Bednarčíkovej zažívajú malí Eboníčkari neobyčajné dobrodružstvá na každej hodine. Tanec, spev, dramatizácia, hra na detské hudobné nástroje, výtvarné umenie a omnoho viac je podstatou tohto programu.

  Hodina trvá 1x45 minút týždenne a prebeha priamo na Budovateľskej 34 alebo vo vybraných materských školách.

 • Eboník

  Jeden z najobľúbenejších záujmových útvarov pre žiakov. Hudobno-pohybovo-dramatický program prepája hudbu s ďalšími typmi umenia – tanec, dramatizácia, scénický tanec, pantomíma, herectvo, výtvarné umenie.

  Pre deti od 6 rokov.

  Hodina trvá 1x60 minút týždenne a prebieha na vybraných základných školách.

 • Ľudové krôčiky

  Tanečný program na báze folklórnych tradícií. Vedený moderne, žiaci sú pod dohľadom kreatívneho lektora, ktorý ich naučí vnímať krásu ľudových tancov. Lektor spracúva zaujímavý námet do tanečných kreácií s ľudovými prvkami, celý koncept hodiny prebieha sviežo, zábavne a miestami vtipne.

  Pre deti od 4 rokov.

  Hodina trvá 1x60 minút týždenne a prebieha na vybraných materských školách.

 • Tvorivá dielnička

  Kreatívny krúžok, kde si Vaše dieťa vyskúša množstvo zaujímavých výtvarných techník, odpočinie si a odreaguje sa pri činnosti, ktorá zamestnáva viac pravú mozgovú hemisféru. Lektorka pracuje s nápaditými námetmi a pristupuje k deťom individuálne.

  Pre deti od 4 rokov.

  Hodina trvá 1x60 minút týždenne a prebieha na vybraných materských školách.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers