Výtvarné odbory

  • Tvorivá dielnička

    Pre šikovné ruky a kreatívnu myseľ je tu možnosť prejaviť sa naplno! Netradičné výtvarné techniky, zaujímavé tvorivé materiály a ekomateriály, krásne prostredie a príjemná hudba je cestou k osobitému vyjadreniu vlastnej duše.

    Pre deti od 5 rokov.

    Hodina trvá 1x120 minút týždenne.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers