Aktuálne bezpečnostné opatrenia vo vyučovaní

Vážení rodičia, milí žiaci, veľmi si želáme aby sme sa všetci - rodičia, žiaci aj naši učitelia, na všetkých našich pobočkách počas vyučovania cítili v tomto náročnom období bezpečne preto prosím venujte zvýšenú pozornosť opatreniam, ktoré sme prijali v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 na Slovensku.  
 
 
KANCELÁRIA ŠKOLY
Vzhľadom na  uvedené opatrenia nie je v priebehu najbližšieho obdobia možné navštíviť kanceláriu školy a uhradiť školné v hotovosti. Uprednostníme preto bezhotovostnú platbu, keďže prvý školský polrok je potrebné uhradiť do konca októbra. Ak by ste potrebovali akékoľvek informácie z kancelárie kontaktujte pracovníkov kancelárie telefonicky alebo e-mailom. 
 
SME ZODPOVEDNÍ
Preto v škole pravidelne upratujeme, v spoločných priestoroch priebežne dezinfikujeme kovové časti, pravidelne vetráme, pred začiatkom hodiny dezinfikujeme všetky povrchy a nástroje, ktorých sa predchádzajúci žiak dotýkal, dôsledne sledujeme zdravotný stav detí ale aj učiteľov, chránime sa rúškami a dodržiavame rozostupy rovnako ako dôsledne dodržiavame hygienu rúk. Veríme, že aj vy rovnako zodpovedne pristúpite k uvedeným opatreniam a pomôžete nám toto neľahké obdobie prečkať bez zbytočných komplikácií. Prosíme vás touto cestou o dôsledné dodržiavanie všetkých vyššie uvedených opatrení. Oboznámte s nimi aj svoje deti. 
 
Vopred vám ďakujeme za pochopenie, zodpovedný prístup, spoluprácu a vašu podporu.
 
Tím Ebony 
  • Rodičia majú až do odvolania zakázaný vstup do priestorov školy. Deti na individuálne vyučovanie vstupujú do priestorov školy samostatne.

  • Prichádzajte na vyučovaciu hodinu 5-10 minút pred začiatkom hodiny. Deti by sa nemali zbytočne zdržiavať v priestoroch školy preto prosím prichádzajte na vyučovaciu hodinu tesne pred jej začiatkom aby sme sa vyhli združovaniu väčšieho počtu detí na spoločnej chodbe. 

  • Používajte dezinfekciu na ruky. Dezinfekcia je k dispozícii pred vstupom do priestorov školy a tiež bude k dispozícii v každej triede. Prosíme o dôsledné používanie dezinfekcie pri vstupe!

  • Nosíme rúška. Rúška alebo iné prekrytie dýchacích ciest je potrebné používať v spoločných priestoroch školy a budovy. Rovnako tiež musia mať deti rúško počas vyučovania s výnimkou odborov kde to pri vyučovaní nie je možné ako napríklad spev, flauta a pod. Učitelia budú na hodine rovnako chránení rúškom prípadne budú dodržiavať dostatočný odstup od dieťa v odboroch, kde nie je možné aby mal učiteľ na hodine rúško.

  • Dodržiavajte dvoj-metrové rozostupy. V priestoroch školy sú umiestnené na podlahe farebné značky - "chodidlá", ktoré označujú dvoj-metrovú vzdialenosť. Dodržiavajte tieto rozostupy od osôb, ktoré s vami nežijú v spoločnej domácnosti, v spoločných priestoroch školy. Dbajte na rozostupy aj pri vstupe do budovy, na chodbe a na schodisku. 

  • Meranie teploty. Deťom pred vstupom do triedy učiteľ odmeria teplotu bezdotykovým teplomerom. Dieťa so zvýšenou teplotou alebo horúčkou nebude môcť absolvovať vyučovaciu hodinu. Telefonicky o tom budeme informovať rodiča. 

  • Deti s príznakmi ochorenia nechajte radšej doma. Ak má dieťa príznaky ochorenia COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia ako kašeľ, bolesti hlavy, teplota alebo nádcha a pod. nemôže sa vyučovacej hodiny zúčastniť. Pri prejavení sa takýchto príznakov prosím nechajte malých umelcov radšej doma. Ak sa uvedené príznaky prejavia počas vyučovania preruší učiteľ vyučovanie a bude telefonicky kontaktovať rodiča. 

  • Informujte nás. V prípade, že dieťaťu bola nariadená karanténa alebo sa u neho prejavili príznaky ochorenia COVID-19, ak je naplánované testovanie dieťaťa alebo člena rodiny na COVID-19 prosím informujte nás o tom. Informujte nás aj v prípade, že sa dieťa nemôže zúčastniť vyučovania zo zdravotných alebo iných dôvodov. 

  • Karanténa. Ak dieťa mohlo prísť do kontaktu s nakazenou osobou (napríklad. člen domácnosti je v domácej karanténe, škola alebo trieda dieťaťa je pre podozrenie zatvorená) nie je vhodné aby sa dieťa zúčastnilo vyučovania u nás.

  • Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Nájdete ho v sekcii DOKUMENTY. Vyhlásenie je potrebné vypísať a odovzdať na prvej hodine svojmu učiteľovi prípadne pošlať scan alebo čitateľnú foto e-mailom do kancelárie. Tieto vyhlásenia budú k dispozícii aj pri vstupe do priestorov školy. Dieťa bez vyhlásenia o bezinfekčnosti nemôžeme prijať na vyučovanie. Vyhlásenie stačí odovzdať iba raz na začiatku školského roku na prvej hodine. Opätovne je potrebné tlačivo vypísať a odovzdať v prípade, že sa dieťa nezúčastní vyučovania

EBONY

www.cvcebony.sk
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

KONTAKT

Budovateľská 34, Prešov
0911 571 286

Sociálne siete